GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI GOREX S.R.O.

Společnost Gorex s.r.o. chrání a respektuje vaše osobní údaje. V tomto oznámení o ochraně osobních údajů naleznete informace o tom, jak společnost Gorex s.r.o., se sídlem Benešov, Černoleská 2305, PSČ 256 01, IČ: 289 40 270, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C154525 zpracovává osobní údaje získané během vaší návštěvy, stahování z našich stránek nebo jiného kontaktu se společností Gorex s.r.o. Používání našich webových stránek nebo aplikací, na které se toto Oznámení vztahuje (veškerý „online obsah společnosti Gorex s.r.o.“). V tomto oznámení se dále dozvíte o vašich právech v souvislosti s ochranou osobních údajů, včetně práva vznášet námitky proti některým typům zpracování osobních údajů společností Gorex s.r.o. Další podrobnosti o vašich právech a způsobu, jak je uplatnit, naleznete níže v kapitole „Vaše možnosti a práva“. Dále vám dle našeho uvážení můžeme poskytnout dodatečné informace při získání vašich osobních údajů, pokud to bude účelné k poskytnutí relevantních a včasných informací.

​Jaké osobní údaje shromažďujeme​

Naše společnost zpracovává následující typy osobních údajů:​​

 • Kontaktní údaje např. vaše jméno a příjmení, adresa, tel. číslo, e-mail a další podobné informace.
 • Technické údaje o vaší návštěvě online obsahu společnosti Gorex s.r.o., např. vaše IP adresa a operační systém, typ prohlížeče (u návštěv na naších webových stránkách), údaje o vašem zařízení (např. sériové číslo zařízení, identifikační číslo, MAC adresa) a technické a další informace o využití vašeho zařízení (např. internet, připojení přes Bluetooth, údaje o konektivitě, délka návštěvy).
 • Informace nutné k vytvoření uživatelského profilu: např. vaše uživatelské jméno, nebo emailová adresa.
 • Údaje o vašem stroji např. VIN kód, model a datum koupě ap.
 • Informace o produktu např. objednací kód vašeho produktu a místo koupě.
 • Finanční informace např. číslo vašeho účtu a údaje o platbách.
 • Všechny ostatní údaje, které nám poskytnete např. podpis, fotografie, názory, vaše poloha a všechny další vámi poskytované informace.​     

Proč vaše osobní údaje shromažďujeme, používáme a ukládáme​​

​Vaše osobní údaje shromažďujeme, používáme a ukládáme z následujících důvodů. Pokud to vyžadují níže uvedené oprávněné zájmy společnosti Gorex s.r.o. a v případech, kdy vaše právo na ochranu osobních údajů nemá přednost před našimi zájmy.

 • zajištění online obsahu společnosti Gorex s.r.o. a dalších služeb pro vás
 • správa zdrojů pro online obsah společnosti Gorex s.r.o.
 • zlepšování a optimalizace online obsahu společnosti Gorex s.r.o., našich produktů a služeb
 • reakce na vaše dotazy nebo požadavky, např. žádosti o zaslání brožury, zjištění nejbližšího prodejce společnosti Gorex s.r.o., rezervaci zkušební jízdy nebo servisu pro váš stroj značky Goes, Voge a Stels, kterou v České republice, na Slovensku a v Polsku zastupujeme
 • informování prodejců značek Loncin, Voge a Goes o nových službách, zkušebních jízdách a dalších aktivitách v souvislosti s vámi nebo vaším strojem
 • navázání kontaktu s vámi za účelem předchozích dvou bodů (buď přímo, nebo prostřednictvím autorizovaného prodejce značek Loncin, Voge a Goes, partnera nebo obchodního zástupce), a to buď e-mailem, SMS nebo oznámením
 • žádost o vaše názory nebo pozvání k účasti na průzkumu o našich strojích, produktech a službách
 • zjišťování, které části online obsahu společnosti Gorex s.r.o. jsou populární/často využívané a které potřebují upravit nebo zlepšit
 • reakce na dotazy a stížnosti uživatelů
 • interní záznamy

V případě, že nám k tomu dáte souhlas. Např. souhlas se zasíláním newsletteru včetně informací o zboží a službách, které by vás mohly zajímat, a to buď telefonicky, poštou, e-mailem nebo online. Vždy dostanete možnost se z odebírání přímého marketingu, nebo newsletteru odhlásit.

 • Je-li to nutné k plnění smlouvy mezi vámi a společností Gorex s.r.o.
 • Např. pro umožnění online plateb a dodej zboží a služeb
 • Je-li to nutné k plnění povinností plynoucích ze zákona
 • Je-li to nutné k ochraně oprávněných zájmů a práv společnosti Gorex s.r.o. a v případě, že vaše právo na ochranu osobních údajů nemá přednost před našimi zájmy
 • Chráníme své oprávněné obchodní zájmy a zákonná práva. Patří mezi ně mimo jiné využívání osobních údajů za účelem dodržování právních předpisů, regulačních požadavků, auditu, nároků (včetně poskytnutí údajů třetím stranám v souvislosti se soudními spory nebo soudním řízením) a dalších etických, právních a regulatorních požadavků.
 • Společnost Gorex s.r.o. bude také osobní údaje anonymizovat a používat je obvykle ve formě agregovaných statistik za účelem výzkumu a analýzy s cílem zlepšovat online obsah společnosti Gorex s.r.o., analyzovat trendy a přizpůsobovat produkty. Z agregovaných osobních údajů není možné zjistit vaši identitu ani způsob, jakým využíváte online obsah společnosti Gorex s.r.o.

​​Jak vaše osobní údaje sdílíme​

​a) Sdílení v rámci naší prodejní sítě dealerů značek Goes, Voge a Stels
 • Úplný seznam dealerů značky Loncin naleznete zde: https://www.loncin.cz/koupit
 • Úplný seznam dealerů značky Voge naleznete zde: https://www.voge-cesko.sk/koupit
 • Úplný seznam dealerů značky Goes naleznete zde: https://www.atv-goes.cz/koupit
b) Sdílení Vašich osobních údajů s našimi smluvními dodavateli služeb
 • IT hosting
 • Údržba IT
 • Analytické služby Google pro zlepšování a optimalizaci webových stránek
 • Organizace akcí
 • Zákaznický marketing
 • Poskytovatel a hosting webových stránek
 • Dodavatel CRM
 • Cloudové systémy
 • Vývoj aplikací
 • Vyřizování dotazů
 • Průzkum spokojenosti zákazníků značek Loncin, Voge a Goes

Aplikace třetích stran​​​

Pokud si z online obsahu společnosti Gorex s.r.o. stáhnete aplikaci třetí strany, budou vaše osobní údaje poskytnuty přímo dodavateli dané aplikace, který se následně stává odpovědným za jejich ochranu. Společnost Gorex s.r.o. nenese odpovědnost za zpracování vašich osobních údajů poskytovateli těchto aplikací. Doporučujeme, abyste si před stažením aplikací vždy pečlivě přečetli podmínky ochrany osobních údajů každého jednotlivého poskytovatele aplikací.

c)  Sdílení s dalšími organizacemi
 • Sdílení s třetími stranami je možné v případě, že máme povinnost vaše osobní údaje poskytnout v zájmu dodržování právních předpisů, nebo v případě, že je to dle našeho přesvědčení nutné k ochraně práv, majetku a bezpečnosti společnosti Gorex s.r.o., našich prodejců, zákazníků a dalších osob.
 • Sdílení se státními úřady nebo orgány činnými v trestním řízení je možné v případě, že ho vyžaduje zákon, či v případě, že je nutné k ochraně oprávněných zájmů v souladu s příslušnými právními předpisy.
 • Sdílení s potenciálními nebo skutečnými kupci v případě, že společnost Gorex s.r.o. nebo některý z jeho autorizovaných prodejců prodá svůj obchodní majetek, jehož součástí jsou vaše osobní údaje.

​Vaše možnosti a práva​​

​a) Obecně o vašich právech a možnostech
 • Máte právo společnost Gorex s.r.o. požádat o kopii vašich osobních údajů, požádat o opravu, výmaz nebo omezení zpracování vašich osobních údajů a získat své osobní údaje ve strukturovaném, strojově čitelném formátu.
 • V některých případech můžete vnést námitky proti zpracování vašich osobních údajů především v případech, kdy zpracování údajů není nutné k plnění smluvních nebo zákonných povinností.
 • Pokud jsme od vás získali souhlas se zpracováním údajů, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud se rozhodnete souhlas se zpracováním osobních údajů společností Gorex s.r.o. odvolat, nebude mít tento krok vliv na zpracování, které již bylo do té doby provedeno.

Tato práva mohou být omezena, např. v případě, že by splněním vašeho požadavku došlo k odhalení osobních údajů jiné osoby, nebo v případě, že nás požádáte o vymazání údajů, které musíme archivovat v souladu se zákonem, nebo u kterých máme silný oprávněný zájem na jejich archivaci.

b)  Vaše práva a možnosti v souvislosti s přímým marketingem

Společnost Gorex s.r.o. vám při získání vašich osobních údajů umožní udělit souhlas s použitím vašich kontaktních údajů pro účely přímého marketingu.

 • Pokud si nepřejete, abychom vám přímý marketing zasílali nebo abychom vaše osobní údaje používali k profilování pro potřeby přímého marketingu nebo abychom vaše údaje za účelem přímého marketingu sdíleli s třetími stranami, můžete své přání v tomto směru vyjádřit několika způsoby:
 • Na email s přímým marketingem odpovíte kliknutím na odkaz „odhlásit“;
 • Můžete nás kontaktovat na níže uvedené kontaktní adrese nebo zaslat dopis adresovaný do rukou jednatele společnosti Gorex s.r.o., Černoleská 2305, Benešov 256 01, Česká republika, IČ: 289 40 270, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C 154525 nebo
 • Můžete nám poslat e-mail na: jsme@gorex.cz
 • Můžete nám zavolat na číslo +420 317 725 996
c) Vaše právo podat stížnost k dozorovému úřadu

Dále máte právo podat stížnost k úřadu odpovědnému za ochranu osobních údajů. Tímto úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice. Stížnost můžete podat k úřadu s působností v místě vašeho bydliště, v místě, kde pracujete, nebo v místě, kde došlo k porušení povinností v oblasti ochrany osobních údajů.

​Archivace údajů​​

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nutnou k zajištění oprávněných zájmů společnosti Gorex s.r.o. v souladu s příslušnými právními předpisy nebo po dobu nutnou k dodání vámi vyžádané služby nebo po dobu nutnou ke splnění zákonných povinností. V žádném případě však osobní údaje nesmí být uchovávány po dobu delší než 5 let od okamžiku, kdy byly údaje námi poprvé získány. Po uplynutí archivační lhůty podnikneme kroky k vymazání vašich osobních údajů nebo k jejich převedení do formy, ve které vás již nebude možné identifikovat.

​Falešné e-maily

Pokud dostanete e-mail, který jménem společnosti Gorex s.r.o. požaduje vaše osobní údaje nebo finanční údaje, a nejste si jisti, zda se jedná o oprávněný e-mail, doporučujeme, abyste k těmto e-mailům vždy přistupovali nanejvýš obezřetně.

Odkazy na webové stránky třetích stran​​

Na našich webových stránkách se mohou občas vyskytnout odkazy na webové stránky našich partnerských sítí, reklamních partnerů nebo členů našich facebookových skupin. Společnost Gorex s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za obsah těchto webových stránek. Pokud se rozhodnete navštívit webové stránky třetích stran, je výhradně na vás, abyste si přečetli podmínky ochrany osobních údajů a uživatelské podmínky dané stránky.

Aktualizace Oznámení​​

​Tyto Zásady mohou být pravidelně aktualizovány. S každou aktualizací dojde ke změně data uvedeného v záhlaví těchto Zásad. Doporučujeme, abyste sledovali změny těchto zásad v online obsahu naší společnosti. V některých případech vás také můžeme aktivně upozornit na konkrétní využití vašich osobních údajů nebo na zásadní změny těchto zásad v souladu s příslušnými právními předpisy.

​​Kontaktní údaje na naši společnost​

Gorex s.r.o., Černoleská 2305, Benešov 256 01, Česká republika. IČ: 289 40 270, DIČ: CZ 289 40 270. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C154525. Společnost je správcem osobních údajů získaných prostřednictvím online i off-line obsahu společnosti Gorex s.r.o. na výše uvedené adrese a také na webech: www.gorex.cz, www.gorex.sk, www.atv-goes.cz, www.goes.sk, www.loncin.cz, www.loncin.sk, www.pracovni-ctyrkolky.cz​, www.voge-benesov.cz​, www.voge-slovensko.sk, www.voge-cesko.cz

Máte-li ke způsobu nakládání s vašimi osobními údaji jakékoli dotazy, kontaktujte nás, prosím, na e-mailové adrese jsme@gorex.cz, nebo na telefonním čísle + 420 317 725 996.